Tüm yıl boyunca ahlak ve maneviyat ilkesi çerçevesinde çalışmalarda gayret gösteren gençlerimizin, yapılacak organizasyon ile emeklerinin sonucunu görmeleri amaçlanmaktadır.

İlçemizde yer alan diğer gençlere örnek teşkil ederek, organizasyon kabiliyet-lerini ortaya koymaları ve yeni arkadaş-larını davet etme olanağı sağlamak amacını taşımaktadır.